Den dětí - Dílna malého novináře

31. 5. od 17 hodin v prostorách knihkupectví přivítáme rozhlasovou novinářku Michaelu Veteškovou. 

Vyzkoušíme si, jak vypadá práce reportéra a nahlédneme do světa médií.
Dozvíme se, jak se připravit na rozhovor, jak jej vést. I to, že každý novinář - i ten malý - si své informace ověřuje a nenechá si věšet bulíky na nos.
Průvodkyní nám bude rozhlasová novinářka Michaela Vetešková. Na pomoc si vezme svou knížku Jak maminka vyprávěla o Československu.

Pro zvídavé od 7 let (horní věková hranice není stanovena) 
Vstup volný