Milan Starý: Samí známí

Stěna v knihkupectví je od 14. 9. 2023 vyhrazena ilustracím Milana Starého. Výstava prezentuje ukázky z neuzavřeného souboru prací, které mají vyprávěcí charakter, ale vznikly bez vazby na text. Zachycují momenty, které mají být výzvou pro domyšlení chybějícího dějového rámce, impulzem pro vytvoření nového literárního mikrosvěta.

Název připravovaného výtvarně-literárního projektu odkazuje na báseň Emanuela Frynty. I zde jde o přehlídku figur, které nás svou bizarní rozmanitostí přivádí k úžasu nad světem kolem nás, k radostné fascinaci pestrostí naznačených příběhů. Jsou to postavy tajemné i směšné, vážné i potrhlé, vždy ale podezřele povědomé.

Vernisáž 14. 9. 2023 v 16 hodin